Duurzaam beheer van afval en bijproducten

De laatste 25 jaar gaf Solvakem jaarlijks toegevoegde waarde aan ongeveer 15.000 ton chemische bijproducten. Dat betekent jaarlijks 15.000 ton materiaal dat niet verbrand wordt of op de afvalberg terechtkomt. Wij streven continu naar ‘hogere’ vormen van afvalbeheer op de Ladder van Lansink. Zo zorgen we ervoor dat het gebruik van schaarse grondstoffen en de CO2-voetafdruk aanzienlijk worden beperkt.

Solvakem heeft meer dan 20 nieuwe lopende projecten die jaarlijks zullen bijdragen aan de bijkomende valorisatie van 20.000 ton bijproducten.

“Onze activiteit draait helemaal om het creëren van industriële ecosystemen. We willen de hoeveelheid weggegooid afval beperken, de kostprijs van primaire grondstoffen drukken, het uitwisselen van hulpbronnen stimuleren en betere bescherming bieden tegen prijsfluctuaties van primaire grondstoffen.”
– Amaury Rosier, CEO, Solvakem

Bijproduct valorisatie – volume in ton

Lijst bijproducten

Bijproducten

Bijproducten zijn onze business. Wij werken met alle soorten bijproducten waarvan de meeste afkomstig zijn uit de chemische industrie, met een specifieke focus op off-specs-chemicaliën en mengsels.

*De bijproducten aageduid in vet vormen onze specialiteit.
Zuren

Zwavelzuur (van 25 tot 96%)
Fosforzuur
Chloorwaterstofzuur
Azijnzuur

Basen

Natriumhydroxide
Kaliumchloride
Ammoniak

Zouten

Natriumchloride
Potassiumchloride
Natriumsulfaat
Ammoniumsulfaat
Kaliumsulfaat
Ijzersulfaat

Fosfaten

Calciumfosfaat
Tricalciumfosfaat (TCP)
Trinatriumfosfaat (TNF)

Acetaten

Ethylacetaat (EtOAc)
Butylacetaat (BtOAc)
Methoxypropanolacetaat (MPA)

Mineral Poeders

Zinkoxide
Ijzeroxide
Magnesiumoxide
Magnesiumsilicaat

Glycolen

Monoëthyleenglycol (MEG)
Diëthyleenglycol (DEG)
Triëthyleenglycol (TEG)
Polyethyleenglycol (PEG)
Monopropyleenglycol (MPG)
Dipropyleenglycol (DPG)
Tripropyleenglycol (TPG)
Polypropyleenglycol (PPG)
Polyol
Glycerine

Alcoholen

Methanol
Ethanol
Isopropanol (IPA)
Butanol
Vetalcohol
Polyvinylalcohol (PVA)
Sorbitol

Gechloreerde solventen

Methyleenchloride (MC)
Dichloormethyleen (DCM)
Trichloormethyleen (TCM)
Perchloormethyleen (PCM)
Ethyleenchloride (EC)

Ketonische solventen

Acetone
Methylethylketon (MEK)
Methylisobutylketon (MIBK)

Aromatische solventen

Tolueen
White Spirit
Xyleen
Benzeen
Nafta

Verdunners

Verdunner

Amineb

Diethanolamine (DEA)
Monoëthanolamine (MEA)
Triëthanolamine (TEA)

Verven

Solventgedragen verf
Watergedragen verf
Terpentinegedragen verf
Epoxypoeder
Polyesterpoeder
Verfslib / Harsafval

Plastificeerders

Plastisol
Dioctylftalaat (DOP)
Dioctyltereftalaat (DOTP)
Di-isononylftalaat (DINP)
Di-isobutylftalaat (DIBP)

Koolwaterstoffen

Methyl-tert-butylether (MTBE)
Benzine

Hout

Zaagsel (Klasse A)
Zaagsel (Klasse B)
Houtafvalmix

Others

Natriumacrylaat
Vuuruitdovende poeders
Tetrahydrofuran (THF)
Paraffine
Titaandioxide
Latex

Geïnteresseerd?

Als ervaren facilitatoren zoeken wij naar manieren om bijproducten van de ene partner op te werken tot secundaire grondstoffen voor een andere partner. Bij Solvakem beschouwen we industriële symbiose als een innovatieve, wederzijds voordelige oplossing voor de talrijke ecologische en economische uitdagingen waar industrieën vandaag mee geconfronteerd worden.

SOLVAKEM FRANCE

Rue des Marronniers 256
F-60350 St. Pierre-les-Bitry
France

T +33 3 44 42 11 37
F +33 3 44 42 94 99

SOLVAKEM BELGIUM

Hundelgemsesteenweg 310
9820-Merelbeke
Belgium

+32 (0) 2 245 57 46